ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC
Administrator

Administrator

การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อรับมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดตะโกสูง เมื่อ 21 กันยายน 2561

ชมภาพ เพิ่มเติม

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา งานที่ฝากคณะกรรมการฯ ช่วยสานต่อและผู้อำนวยการโรงเรียน ขอกราบลา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 21 กันยายน 2561

ชมภาพ เพิ่มเติม

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

 

 

นางสาวอุบลรัตน์   จันทร์ศรีดา

ศษ.บ. คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา

     ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

นายธนพงศ์  สังข์ทอง

ค.บ. คณิตศาสตร์

ตำแหน่ง ครู

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววันเพ็ญ    ห้วยหงษ์ทอง

ค.บ. ภาษาไทย

     ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและการแสดงความกตัญญูรู้คุณค่าน้ำนมแม่ เมื่อ 10 สิงหาคม 2561

 

กิจกรรมการตักบาตรทำบุญเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ โดยมีคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง เมื่อ 10 สิงหาคม 2561

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก

การประกวดร้องเพลงวันแม่และการแข่งขันวาดภาพวันแม่ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตะโกสูง เมื่อ 7 สิงหาคม 2561

การแข่งขันวาดภาพระบายสีเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตะโกสูง เมื่อ 7 สิงหาคม 2561

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและความคิดสร้างสรรค์ โดย สำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม ณ โรงเรียนวัดตะโกสูง 19 มิถุนายน 2561

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

โครงการเยาวชนไทยร่วมใจกำจัดขยะ

การอบรมโครงการเยาวชนไทยร่วมใจกำจัดขยะ โดย เทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 22 มิถุนายน 2561