ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC
Administrator

Administrator

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

รับการนิเทศการจัดการศึกษา

วันที่ 21 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดตะโกสูง รับการนิเทศการจัดการศึกษาโดย ศน.วิไล คชศิลา โดยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้กับทางคณะครู ช่วยกันดำเนินการแก้ไข

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

 

วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดตะโกสูง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โรงเรียนวัดตะโกสูงขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเงิน ของขวัญ ของรางวัล อาหาร เครื่องดื่ม โรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ ร่ำรวย แข็งแรงตลอดไป
----------------------------------------------------------------
รูปภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวัดตะโกสูง จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสำรองระดับชั้น ป.1-3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดตะโกสูง

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ตรวจเช็คจำนวนนักเรียน

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นางวีณา แก้วอนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ นางสวาท เกียรติภัทรชัย ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา นางสาวปรีดา สามงามยา ผู้แทนผู้ปกครอง นางบาหยัน ประสมแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะโกสูง ดำเนินการตรวจเช็คจำนวนนักเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน พร้อมทั้งได้เข้าตรวจเช็คชื่อนักเรียนตามห้องเรียนเพื่อความแน่นอน

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ร่วมช่วยทางวัดตะโกสูงทำกระทง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะครูนักเรียน โรงเรียนวัดตะโกสูง ร่วมช่วยทางวัดตะโกสูงทำกระทงถวายเพื่อนำมาจำหน่ายให้ประชาชนได้ซื้อตามกำลังศรัทธา

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ผู้ใหญ่ใจดี มอบโต๊ะม้าหิน

โรงเรียนวัดตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ์) ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้มีโต๊ะม้าหินให้นักเรียนได้นั่งพักผ่อนและได้นั่งเรียน โดยมีีรายนามผู้ร่วมกันมอบโต๊ะม้าหินให้กับโรงเรียนดังนี้
- ครอบครับธนพงศ์ธร จำนวน 5 ชุด
- นายพงศ์ธร สังข์ทองและนางสาวใจทิพย์ กนกจารุรักษ์ จำนวน 2 ชุด
- น.ส.บุณยภรณ์ อินทรีย์
นายสิงหราช สังข์ทอง
ย่าบำ ประดิษฐ์ จำนวน 1 ชุด
- ร้านทรัพย์สมบัติค่าวัสดุก่อสร้าง ม่วงเฒ่า ด้านช้าง สนับสนุนค่าส่งโต๊ะหิน 1,000 บาท
- นายณรงค์ฤทธิ์ สุขสมกิจ , นางสาวสิริพร การสร้าง , นางสาวสุภาวดี ศรีเพชร ,นางสาวสุดารัตน์ จอมแก้ว
รวมๆกัน 2 ชุด

ขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ ร่ำรวย ตลอดไป