ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC
กิจกรรมภายใน

กิจกรรมภายใน (44)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและป้องกันโรคเอดส์ในวัยเรียน โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสามง่าม 19 กรกฎาคม 2561

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

วันเด็กแห่งชาติ

เขียนโดย

วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันที่เสาร์ที่ 2 ในเดือนมกราคมของทุกปี และยังมีการให้คำขวัญเด็ก โดยนายกรัฐมนตรีไทย ซึ่งวันเด็กแห่งชาตินับเป็นวันหยุดราชการ แต่ว่ามิได้มีกำหนดให้หยุดชดเชยในวันทำการวันถัดไป

หน้าที่ 4 จาก 4