สั่งพิมพ์หน้านี้
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและป้องกันโรคเอดส์ในวัยเรียน

เขียนโดย
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและป้องกันโรคเอดส์ในวัยเรียน โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสามง่าม 19 กรกฎาคม 2561

อ่าน 781 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที