ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เขียนโดย
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

วันที่ 29-30 กันยายน 2561 โรงเรียนวัดตะโกสูงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1.การแข่งขันการสร้าง Web page ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
-เด็กชายธาดา หอยสังข์ทอง
-เด็กชายรติพงษ์ ครองระวะ
2.การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2
-เด็กหญิงกันต์ยาวีร์ สามงามยา
3.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
-เด็กหญิงวรัญญา อ่วมทอง
4.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
-เด็กหญิงกุลกัลยา เลิศทนงสิทธิ์
5.การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เข้าร่วม
-เด็กหญิงมุทิตา ปิ่นเจริญ
-เด็กหญิงอังคณา เทพฤทธิ์
6.การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
-เด็กหญิงกรรณิกา แซ่ตั้น
-เด็กชายวิศรุติ สามงามยา
7.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
-เด็กหญิงณัฐฐา ทองดอนเหมือน
-เด็กหญิงปาริสา ทองน้อย
-เด็กชายอิทธิพล ช้างน้อย
8.การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เข้าร่วม
-เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ สังคหบดี
9.การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
-เด็กหญิงพัชรินทร์ สามงามยา
-เด็กชายมกร วงษ์เกิดศรี
10.การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
-เด็กชายสมหวัง บุญตา
11.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
-เด็กหญิงสุทัตตา สามภูศรี
12.การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
-เด็กหญิงณัฐธิดา นิลสุ
13.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
-เด็กหญิงรฎา ผิวอ่อน

อ่าน 680 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

เขียนข้อความของคุณ

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.