ยิ้มไหว้ สวัสดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย : โรงเรียนยิ้ม

#โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมครับ
ประวัติความเป็นมาของ"วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"
เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) ประจำปี 2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564
ลงทะเบียน ผ่าน Google Form
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และตอบคำถามเกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ 80% ทุกท่าน รับเกียรติบัตรทันที