ยิ้มไหว้ สวัสดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย : โรงเรียนยิ้ม

ชี้แจ้งผู้ปกครองทุกท่าน สำหรับแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและนักเรียน 2,000 บาทนั้น ทางสำนักงานเขตพื้นที่จะเป็นผู้โอนเงินให้ทางผู้ปกครองเองโดยใช้ข้อมูลที่ครูประจำชั้นได้จากผู้ปกครอง ส่วนวันที่จะได้รับเงินนั้นทางโรงเรียนไม่ทราบครับ ขอให้ติดตามทาง FACEBOOK และเว็บไซต์ https://tksschool.ac.th ของโรงเรียนถ้ามีความเคลื่อนไหวจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ