Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายภาณุวัชร  แก้วพงษา

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

QR Code

ลิ้งน่าสนใจ

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

นางวราภรณ์    สามศรีทอง

     ศศ.บ การประถมศึกษา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

    นายอำนวย    ตรีอินทอง

      ค.บ. การประถมศึกษา

    ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

     หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้เรียน

 

    นางสาวกชณา    สามชูสินธุ์

        ค.บ. การประถมศึกษา

  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Copyright © 2016 โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150  เว็บมาสเตอร์ : นายณัฐวุฒิ   ทองดอนเหมือน
โทรศัพท์ 034-381119  Email : takosungschool1508@gmail.com : Rights Reserved.