Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายภาณุวัชร  แก้วพงษา

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

QR Code

ลิ้งน่าสนใจ

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

คำขวัญ  

นัตถิ  ปัญญา  สะมาอาภา  

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไมมี

 ปรัชญา

                        การศึกษา  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 อัตลักษณ์

                     ยิ้ม  ไหว้  สวัสดี  ตามวิถีวัฒนธรรมไทย

                               " โรงเรียนยิ้ม " 

สีประจำโรงเรียน

                                    น้ำเงิน - ส้ม

 

 

Copyright © 2016 โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150  เว็บมาสเตอร์ : นายณัฐวุฒิ   ทองดอนเหมือน
โทรศัพท์ 034-381119  Email : takosungschool1508@gmail.com : Rights Reserved.