ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ห้องเรียน

อบ.3 ขวบ

0

0 0

0

อบ.1

1

1 2

1

อบ.2

2

3 5

1

รวม อบ.

3

4 7

2

ป.1

3

8 11

1

ป.2

4

9 13

1

ป.3

5

9 14

1

ป.4

8 4 12

1

ป.5

9

7 16

1

ป.6

4

3 7

1

รวมประถม

33

40 73

6

ม.1

11

11 22

1

ม.2

9

4 13

1

ม.3

10

7 17

1

รวมมัธยมต้น

30

22 52

3

รวมทั้งหมด 66 66 132

11

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557