ร่วมสนับสนุนโดย|จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |TOEIC
Administrator

Administrator

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562. โรงเรียนวัดตะโกสูง ขอขอบคุณ บริษัท. ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดโครงการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงานให้กับโรงเรียนด้วยงบประมาณ 30000 บาท คณะครู นักเรียน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไร้โรคภัยไข้เจ็บ

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ระชุมการจัดกีฬาโรงเรียนขยายโอกาส

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นางบาหยัน. ประสมแก้ว รักษาการในตำแหน่งผุ้อำนวยการ. และนายภัคภัทซ์. คำทวีครูโรงเรียนวัดตะโกสูง. เข้าร่วมประชุมการจัดกีฬาโรงเรียนขยายโอกาสของ สพป.นฐ.1. ณ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว

 

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้ (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภท หรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.๒๕๖๑

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

รับการนิเทศการจัดการศึกษา

วันที่ 21 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดตะโกสูง รับการนิเทศการจัดการศึกษาโดย ศน.วิไล คชศิลา โดยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้กับทางคณะครู ช่วยกันดำเนินการแก้ไข

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

 

วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดตะโกสูง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โรงเรียนวัดตะโกสูงขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเงิน ของขวัญ ของรางวัล อาหาร เครื่องดื่ม โรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ ร่ำรวย แข็งแรงตลอดไป
----------------------------------------------------------------
รูปภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวัดตะโกสูง จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสำรองระดับชั้น ป.1-3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดตะโกสูง

หน้าที่ 1 จาก 4