ร่วมสนับสนุนโดย  | จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |IELTS

นายภคภัทซ์   คำทวี

 ค.บ. พลศึกษา

ตำแหน่ง ครู วิยฐานะชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา

และพลศึกษา