ร่วมสนับสนุนโดย  | จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |IELTS

 

นางสาวจรวยพร   ก้อนวิมล

กศ.บ. วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง ครู  

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน