ร่วมสนับสนุนโดย  | จุฬาติวเตอร์ |TOEFL |รับแปลภาษา |IELTS

 

นายอำนวย    ตรีอินทอง

ค.บ. การประถมศึกษา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

นางสาวกชณา    สามชูสินธุ์

ค.บ. การประถมศึกษา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้าวิชาการโรงเรียน